از نور مستقیم خورشید و منابع گرمایی اجتناب کنید. از مکان هایی که احتمال نشت گاز یا نفت و متصاعد شدن گاز گوگرد وجود دارد،دوری کنید. یونیت داخلی حداقل ١۵ سانتی متر نیاز به فضای باز اطراف بالای آن و طرفین دارد. یونیت داخلی نیز باید حداقل ٧ فوت (٢/١٣متر) بالاتر از سطح زمین قرار …

by rezasourii

وجود سیستم های حرارتی و برودتی در هر ساختمان و خانه ای حیاتی به نظر می رسد زیرا بدون حضور این دستگاه ها، دمای اتاق ممکن است بسیار سرد و یا بسیار گرم شود به طوری که نتوانید به راحتی در آن مکان حضور داشته باشید. اهمیت این دستگاه ها زمانی که برای استفاده از …

by rezasourii